आपले सरकार महा ई सेवा केंद्र

Hi Sms To Get Updates on WhatsApp
[email protected]
http://bit.ly/ahasevakendra
7020353229

About Us

Company Name : आपले सरकार महा ई सेवा केंद्र
*आपले सरकार महा-ई सेवाकेंद्रशी संंपर्क साधल्याबद्दल धन्यवाद! आधार कार्ड प्रिंट, महसूल विभागातील सर्व प्रमाणपत्रे.उदा.EWS प्रमाणपत्र उत्पन्न, डोमिसाईल, नॅशनलिटी, नॉन- शेतकरी, जातीचे प्रमाणपत्र, शॉप अॅक्ट लायसन्स, उद्योग आधार, फुड, पासपोर्ट, जात पडताळणी, स्वनिधी योजना, राजपत्र, एम्प्लॉयमेंट, मनी ट्रान्सपर ,आधार कार्ड वरून पैसे काढणे ,फ्रि..... ATM सेवा इत्यादी.R.T.O. व इतर भरपूर काही. अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा व सेवेची संधी द्या. संपर्क मो 7020353229*

Services

Food License

5 Year Validity

Price: ₹1200 ₹1500

Shop Act

Life Time Validity

Price: ₹350 ₹500

GST नोंदणी

GST

Price: ₹800 ₹1200

Udyam Aadhaar

life time validity

Price: ₹200 ₹400

Pan Card

Pan Card

Price: ₹110 ₹200

Logo Registration

logo registration

Price: ₹12000 ₹15000

Digital Signature

digital signature

Price: ₹1200 ₹1500

Payment

Feedback

Enquiry Form